top of page

Tematika

A Metamorphoses Szabadegyetem előadásai

I. FÉLÉV

Történeti gyökerek, híres mesegyűjtemények, mesetípusok

  1. előadás: Honnan erednek a mesék? - Történeti gyökerek 

  2. előadás: Mese és mítosz kapcsolata – A teremtésmítoszok mint világalkotási alapmodellek

  3. előadás: A világ mesekincsének folklorisztikai felosztása – A hét meserégió jellemzői

  4. előadás: A világ legősibb mesegyűjteményének 21. századi jelentősége (Pancsatantra)

  5. előadás: A szanszkrit mesék világképe (Mesefolyamok óceánja)

  6. előadás: Az Ezeregyéjszaka nappali és éjszakai világa – Az Ezeregyéjszaka nőalakjai

  7. előadás: Az európai mesék kilenc műfajcsoportja 

  8. előadás: A Grimm-mesék 

  9. előadás: A magyar népmesék világképe

  10. előadás: A mese mint az emberiség egyetemes anyanyelve - Profán és titkos tanítások, szimbólumok a mesékben

Ismétlés

Az első félév előadásait 2023. január 9. és március 13. között megismételjük.

Perzsia, 2022. november (saját fotók)

bottom of page