top of page

Az I. félév előadásai

1. előadás

Metamorphoses Szabadegyetem
Honnan erednek a mesék? - Történeti gyökerek

3. előadás

A világ mesekincsének folklorisztikai felosztása – A hét meserégió jellemzői

5. előadás

A szanszkrit mesék világképe (Mesefolyamok óceánja)

7. előadás

Az európai mesék kilenc műfajcsoportja

9. előadás

A magyar népmesék világképe

2. előadás

Mese és mítosz kapcsolata – A teremtésmítoszok mint világalkotási alapmodellek

4. előadás

A világ legősibb mesegyűjteményének 21. századi jelentősége (Pancsatantra)

6. előadás

Az Ezeregyéjszaka nappali és éjszakai világa –
Az Ezeregyéjszaka nőalakjai

8. előadás

A Grimm-mesék

10. előadás

A mese mint az emberiség egyetemes anyanyelve - Profán és titkos tanítások, szimbólumok a mesékben

bottom of page